Beroepsaansprakelijkheids verzekering

,

Werkt u in een adviserend beroep? Dan kan een fout van u of één van uw werknemers grote gevolgen hebben. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen vermogensclaims als gevolg van bijvoorbeeld verkeerde adviezen.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor iedereen die in zijn beroep een belangrijke adviserende taak heeft, zoals bijvoorbeeld een advocaat, notaris, bedrijfsadviseur of arts. Naast de vermogensschade zijn ook eventuele verweerkosten gedekt binnen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beroepsaansprakelijkheid is géén bedrijfsaansprakelijkheid

Veel ondernemers denken met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) alle eventuele aansprakelijkheden af te dekken. Dit is een groot misverstand: een AVB dekt geen beroepsaansprakelijkheid! Terwijl grote schades juist vaak ontstaan bij zaken die verband houden met beroepsaansprakelijkheid.

Voordelen van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 • Dekking van beroepsaansprakelijkheid bij vermogensschade als gevolg van verkeerde adviezen.
 • Ook juridische kosten van eventueel verweer worden vergoed.
 • Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.

Er zijn verschillende specifieke beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Denk onder andere aan het volgende:

 • ICT – een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers in de automatisering.
 • Management consultants – een verzekering met een dekking specifiek voor management consultancy.
 • Reclame & marketing – we verzekeren bureaus discreet en adequaat tegen beroepsaansprakelijkheid.
 • Uitgevers & omroepen – Wij steunen u, betalen schadevergoeding waar nodig én helpt uw reputatie te herstellen.
 • Andere beroepen – een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers in de zakelijke dienstverlening.
 • Bestuurders en commissarissen (D&O) – een verzekering die uw privévermogen beschermt tegen claims van derden.

Wat mag u van ons verwachten?

 • We helpen u bij schade altijd zo snel mogelijk.
 • We beoordelen de schade altijd zo goed mogelijk.
 • Als het nodig is, dan schakelen we een expert in.
 • We handelen de schade zorgvuldig af.
 • We informeren u over veranderingen. Denk aan wijzigingen in de premie en voorwaarden of veranderingen in de dekking.