Omdat een commodityverzekering niet toereikend is voor uw kostbare bezittingen.