Wie wij zijn :

Bouvy Advies, gevestigd aan de Torenlaan 9, 1261GA te Blaricum met telefoonnummer 035-2031966 en e-mailadres hello@www.bouvy.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Bouvy Advies verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige gegevens die u actief verstrekt op onze website, in post- of e-      mailcorrespondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Bouvy Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Schade-verleden
 • Betalingsgedrag
 • Strafrechtelijk verleden
 • Burgerservicenummer
 • Financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer of uw Digid-code
 • Kenteken(s) van voertuigen
 • Kadastrale gegevens
 • KvK uittreksels
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Hello@www.bouvy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom we gegevens nodig hebben:

Bouvy Advies verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om diensten aan u te leveren (Hypotheken,verzekeringen,en verdere adviezen en diensten die in ons vakgebied gebruikelijk zijn.)
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Bouvy Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of polis opmaak.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Bouvy Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bouvy Advies) tussen zit. Bouvy Advies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Extranetten van diverse banken en verzekeraars i.v.m. uw verzekeringen en hypotheek en als opslag van uw dossier.
 • Een CRM (Customer Relationship Management) pakket voor onze administratie en bewerking van uw klantgegevens.
 • Microsoft Office 365 om intern en met u te communiceren via e-mail
 • Adviessoftware om berekeningen te maken en hypotheken en verzekeringen af te sluiten
 • Cloudstorage; wij gebruiken een beveiligde digitale opslagcapaciteit extern om alle gegevens die wij van u hebben te bewaren voor zolang dat (wettelijk) noodzakelijk is.

Hoe lang we gegevens bewaren:

Bouvy Advies zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn niet voor iedereen hetzelfde. Dit is afhankelijk van vele factoren zoals bijv. het soort product of dienst die u van ons heeft afgenomen en of u een serviceabonnement bij ons heeft lopen voor een bepaalde dienst. Zo kan het zijn dat in sommige gevallen uw gegevens bij ons in het ene geval bijv. 30 jaar bewaard blijven terwijl dit in andere gevallen na 2 jaar niet meer nodig is.

Delen met anderen:
Bouvy Advies verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bouvy Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek:

Bouvy Advies maakt gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken.

Bouvy Advies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt

opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bouvy Advies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Hello@www.bouvy.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Bouvy Advies zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Bouvy Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging:

Bouvy Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via 035-2031966 of via Hello@www.bouvy.nl

Bouvy Advies heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoons- gegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Wij vernietigen alle papieren dossiers in de shredder