Hypothecaire lening als maatregel tegen wet excessief lenen: advies binnen 24uur

Momenteel is het als aanmerkelijkbelanghouder mogelijk de inkomensbelastingheffing in box 2 uit te stellen door te lenen van de eigen vennootschap in plaats van dividend uit te keren. De wet excessief lenen die vanaf 1 januari 2023 ingaat, zal hier een stokje voor steken. Vanaf dit moment zullen rekening-courant schulden boven €500.000 belast worden als inkomen uit aanmerkelijk belang – eigenwoning schulden uitgezonderd. Zorg dat je als aanmerkelijkbelanghouder financiële maatregelen treft om de heffing te voorkomen. Denk aan het afsluiten van een hypothecaire lening als maatregel tegen de wet excessief lenen bijvoorbeeld.

Excessief lenen bij eigen vennootschap

Met RC financieren kun je lange betaaltermijnen overbruggen, groeien of werkprojecten voorfinancieren. Doordat je met een rekening courant krediet tot een bepaald bedrag rood mag staan, geef je jezelf financiële ruimte om ambities voor je bedrijf waar te maken. Maar als het aan de nieuwe wet excessief lenen ligt, wordt lenen een stuk minder aantrekkelijk vanaf 2023. Wanneer aan het eind van het kalenderjaar de totale som aan schulden boven de €500.000 bedraagt, wordt het meerdere als fictief regulier voordeel belast in box 2. En tegen een tarief van 26,9% bij de ondernemer en zijn partner.

Kantekening: de wet op excessief lenen heeft alleen betekenis in box 2. De lening blijft in haar geheel bestaan; de rente- en aflossingsbetalingen lopen gewoon door. Ook over het deel dat als fictief regulier voordeel belast is geweest in box 2.