Zakelijke Risico inventarisatie

Hierbij geven wij een korte uiteenzetting wie wij zijn en hoe wij u zouden kunnen ondersteunen.

Thijs bouvy is de specialist op het gebied van bedrijfsmatige verzekeringen en risicomanagement.

Diverse ondernemers maken gebruik van onze diensten. Met de meeste van hen hebben wij inmiddels een langdurige relatie en vertrouwensband opgebouwd. Daaraan hecht Bouvy Advies veel waarde. Waarom? Omdat wij op die wijze écht de beste partner kunnen zijn voor serieuze en gedreven ondernemers op het vlak van verzekeringen en risicomanagement. Het advies van Bouvy Advies is 100% onafhankelijk. Wij hebben een intensieve samenwerking met toonaangevende verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast zijn de lijnen naar alle overige verzekeraars kort. Onze overtuiging is immers dat geen enkele verzekeraar overal goed in is. Nee, iedereen heeft zijn specialisme.

“ONDERNEMER ONDER EN VOOR ONDERNEMERS “

Ik trek graag op met ondernemers, die op serieuze en enthousiaste wijze hun doelen nastreven. Dat geeft mij energie. Met Bouvy Advies werken we voor uiteenlopende bedrijven, van transport tot ICT, van groothandel tot detailhandel en van huisartsen tot producenten. Bij al onze klanten zien we passie voor het ondernemen. Voor hen maken wij ons graag sterk, zodat zij geen zorgen hebben over wel of niet de juiste verzekeringen en over hoe bedrijfsmatige risico’s te managen. Wij gaan en staan voor het bieden van meerwaarde, zodat de ondernemer zich volledig kan richten op waar hij of zij sterk in is. Met de garantie op maximale continuïteit van alle bedrijfsactiviteiten.

 Onze werkwijze :

Wij werken volgens het Dynamisch businessmodel. Hierbij brengen wij de verschillende interne en externe risico’s in kaart. Aan de hand van meerdere gesprekken zullen wij met u doornemen hoe u het beste met deze risico’s kunnen omgaan. Dat wil zeggen vermijden, voorkomen, zelf dragen of desnoods verzekeren. Dit is per klant heel verschillend.

Thijs Bouvy is Gecertificeerd Risicomanagement Consultant, oftewel in staat risicomanagementadviezen van het hoogste niveau te geven. Uniek in de regio. Thijs is al 25 jaar eigen ondernemer.

Het stappenplan dat ik hanteer komt op het volgende neer:

  1. Voorbereiden en vaststellen van de context: aan de hand van het Dynamisch business model
  2. Inventarisatiefase, met 1 of 2 gesprekken in kaart brengen van de risico’s
  3. Informatie verwerken in een risicoprofiel en daarin prioriteiten stellen
  4. Risicoprofiel bespreken en samen met U een top 3- 5 (top x) benoemen
  5. Risico-actieplannen maken waarin we RM (verzekeringsadvies en preventietips, eventuele uitwijkmogelijkheden)
  6. Algemene aanbevelingen om risicomanagement op de agenda te houden
  7. De bevindingen en eindrapportage bespreken met U (in een gesprek of managementrapportage)

De actieplannen geven een kort en to the point overzicht van wat er speelt en wat het advies behelst.

Neem gerust contact met mij op voor meer informatie