Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

,

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als u of één van uw medewerkers schade berokkent bij één van uw klanten is het prettig om te kunnen terugvallen op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u tegen materiële schade die door uzelf of door een werknemer is veroorzaakt. Ook persoonlijke (letsel)schade is verzekerd binnen deze aansprakelijkheidsverzekering bedrijven, evenals optionele productaansprakelijkheid.

Als ondernemer of zelfstandig professional loopt u specifieke aansprakelijkheidsrisico’s. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is dan ook onmisbaar. Onze Aansprakelijkheidsverzekering houdt rekening met al uw brancherisico’s en betaalt de schade. Er gebeurt een persoonlijk ongeluk tijdens het werk? Uw meewerkend familielid beschadigt per ongeluk de auto van een klant? Of er ontstaat, tijdens werkzaamheden, schade aan anderen? Dan kunt u te maken krijgen met schadeclaims. Onze Aansprakelijkheidsverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen hiervan, ook als het incident plaatsvindt in het buitenland. We betalen de schade die uw medewerkers of uw producten hebben veroorzaakt. Ook als de medewerker een uitzendkracht, stagiair of vrijwilliger is.

Financiële risico’s vermijden

Meestal gaat het om grote bedragen bij een aansprakelijkheidsstelling. Daarom is een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk voor elk bedrijf. Wij helpen u graag bij het inventariseren van de risico’s die uw onderneming loopt en het vaststellen van de beste dekkingsvorm. Bel ons gerust voor een afspraak en advies.

 Voordelen van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  • Dekking bij productaansprakelijkheid.
  • Dekking bij persoonlijke (letsel)schade.
  • Dekking van aansprakelijkheidsstelling bij materiële schade
  • Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.

Voorkom hoge kosten bij schadeclaims

Veroorzaakt u of uw medewerker per ongeluk schade aan iemand anders of aan de spullen van iemand anders waarvoor u aansprakelijk bent? Dan kunt u een beroep doen op de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven.

Werknemersschade mee te verzekeren

De dekking Werknemersschade verzekert medewerkers voor schade die zij in hun werk oplopen, maar waarvoor u als werkgever niet aansprakelijk bent. In rechterlijke uitspraken is bepaald dat een werkgever in zo’n geval toch een zekere verantwoordelijkheid heeft. Een dekking voor werknemersschade biedt dan uitkomst. Hierdoor stelt u zich op als een goed werkgever en zijn uw werknemers adequaat verzekerd.

Voorrisico mee te verzekeren

Stel dat iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk stelt voor schade die is ontstaan vóór de ingangsdatum. Dit ‘voorrisico’ of inlooprisico is optioneel mee te verzekeren.

Uitlooprisico verzekeren ?

Stel dat iemand u ná de opzegdatum van de verzekering aansprakelijk stelt voor schade die is ontstaan tijdens de lopende verzekering. Dit ‘na risico’ of uitlooprisico is verzekerd u bij het afsluiten van de volgende polis.