Hypothecaire lening als maatregel tegen wet excessief lenen: advies binnen 24u

Er zijn maatregelen om belastingheffing te voorkomen. Bijvoorbeeld door het opnemen van je overwaarde.

schild check

Vermogen opbouwen in de tijd van lage spaarrentes? Dat kan! Juist nu is het mogelijk je vermogen te laten groeien. Ontdek hoeveel jij maandelijks kunt (be)sparen.

Verhuis je tijdelijk naar het buitenland, dan is een herbeoordeling van je verzekeringen belangrijk. Je wilt immers geen risico’s lopen en zeker ook niet teveel betalen.

Onafhankelijk advies voor een bouwverzekering voor particulieren

Een bouwverzekering voor particuliere biedt dekking als je in eigen beheer een woonhuis bouwt of verbouwt. Daar komen namelijk vaak risico’s bij kijken die niet gedekt zijn onder de reguliere particuliere opstal-, inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering.

Schermafbeelding

Thijs Bouvy is onafhankelijk adviseur voor verzekeringen, hypotheken en voor financieel advies op maat. Het kantoor in Blaricum is uitstekend bereikbaar vanuit Amsterdam, Amersfoort en de regio Gooi en Vechtstreek, zoals, Laren, Eemnes, Bussum, Soest,

Werkt u in een adviserend beroep? Dan kan een fout van u of één van uw werknemers grote gevolgen hebben. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen vermogensclaims als gevolg van bijvoorbeeld verkeerde adviezen.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor iedereen die in zijn beroep een belangrijke adviserende taak heeft, zoals bijvoorbeeld een advocaat, notaris, bedrijfsadviseur of arts. Naast de vermogensschade zijn ook eventuele verweerkosten gedekt binnen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beroepsaansprakelijkheid is géén bedrijfsaansprakelijkheid

Veel ondernemers denken met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) alle eventuele aansprakelijkheden af te dekken. Dit is een groot misverstand: een AVB dekt geen beroepsaansprakelijkheid! Terwijl grote schades juist vaak ontstaan bij zaken die verband houden met beroepsaansprakelijkheid.

Voordelen van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 • Dekking van beroepsaansprakelijkheid bij vermogensschade als gevolg van verkeerde adviezen.
 • Ook juridische kosten van eventueel verweer worden vergoed.
 • Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.

Er zijn verschillende specifieke beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Denk onder andere aan het volgende:

 • ICT – een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers in de automatisering.
 • Management consultants – een verzekering met een dekking specifiek voor management consultancy.
 • Reclame & marketing – we verzekeren bureaus discreet en adequaat tegen beroepsaansprakelijkheid.
 • Uitgevers & omroepen – Wij steunen u, betalen schadevergoeding waar nodig én helpt uw reputatie te herstellen.
 • Andere beroepen – een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers in de zakelijke dienstverlening.
 • Bestuurders en commissarissen (D&O) – een verzekering die uw privévermogen beschermt tegen claims van derden.

Wat mag u van ons verwachten?

 • We helpen u bij schade altijd zo snel mogelijk.
 • We beoordelen de schade altijd zo goed mogelijk.
 • Als het nodig is, dan schakelen we een expert in.
 • We handelen de schade zorgvuldig af.
 • We informeren u over veranderingen. Denk aan wijzigingen in de premie en voorwaarden of veranderingen in de dekking.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als u of één van uw medewerkers schade berokkent bij één van uw klanten is het prettig om te kunnen terugvallen op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u tegen materiële schade die door uzelf of door een werknemer is veroorzaakt. Ook persoonlijke (letsel)schade is verzekerd binnen deze aansprakelijkheidsverzekering bedrijven, evenals optionele productaansprakelijkheid.

Als ondernemer of zelfstandig professional loopt u specifieke aansprakelijkheidsrisico’s. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is dan ook onmisbaar. Onze Aansprakelijkheidsverzekering houdt rekening met al uw brancherisico’s en betaalt de schade. Er gebeurt een persoonlijk ongeluk tijdens het werk? Uw meewerkend familielid beschadigt per ongeluk de auto van een klant? Of er ontstaat, tijdens werkzaamheden, schade aan anderen? Dan kunt u te maken krijgen met schadeclaims. Onze Aansprakelijkheidsverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen hiervan, ook als het incident plaatsvindt in het buitenland. We betalen de schade die uw medewerkers of uw producten hebben veroorzaakt. Ook als de medewerker een uitzendkracht, stagiair of vrijwilliger is.

Financiële risico’s vermijden

Meestal gaat het om grote bedragen bij een aansprakelijkheidsstelling. Daarom is een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk voor elk bedrijf. Wij helpen u graag bij het inventariseren van de risico’s die uw onderneming loopt en het vaststellen van de beste dekkingsvorm. Bel ons gerust voor een afspraak en advies.

 Voordelen van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

 • Dekking bij productaansprakelijkheid.
 • Dekking bij persoonlijke (letsel)schade.
 • Dekking van aansprakelijkheidsstelling bij materiële schade
 • Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.

Voorkom hoge kosten bij schadeclaims

Veroorzaakt u of uw medewerker per ongeluk schade aan iemand anders of aan de spullen van iemand anders waarvoor u aansprakelijk bent? Dan kunt u een beroep doen op de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven.

Werknemersschade mee te verzekeren

De dekking Werknemersschade verzekert medewerkers voor schade die zij in hun werk oplopen, maar waarvoor u als werkgever niet aansprakelijk bent. In rechterlijke uitspraken is bepaald dat een werkgever in zo’n geval toch een zekere verantwoordelijkheid heeft. Een dekking voor werknemersschade biedt dan uitkomst. Hierdoor stelt u zich op als een goed werkgever en zijn uw werknemers adequaat verzekerd.

Voorrisico mee te verzekeren

Stel dat iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk stelt voor schade die is ontstaan vóór de ingangsdatum. Dit ‘voorrisico’ of inlooprisico is optioneel mee te verzekeren.

Uitlooprisico verzekeren ?

Stel dat iemand u ná de opzegdatum van de verzekering aansprakelijk stelt voor schade die is ontstaan tijdens de lopende verzekering. Dit ‘na risico’ of uitlooprisico is verzekerd u bij het afsluiten van de volgende polis.

Hierbij geven wij een korte uiteenzetting wie wij zijn en hoe wij u zouden kunnen ondersteunen. Thijs bouvy is de specialist op het gebied van bedrijfsmatige verzekeringen en risicomanagement. Diverse ondernemers maken gebruik van onze diensten. Met de meeste van hen hebben wij inmiddels

Zie hieronder een interessant stuk van het NRC over Arbeidsongeschiktheid voor ZZPérs. Ik krijg deze vraag vaak. Ook over de vergelijking met een broodfonds Ik maak graag een kosteloze onafhankelijke vergelijking van alle partijen.